Levelezés

Névnap

2024. július 13., szombat, Jenő

Bejelentkezés

Mobil Alkalmazás

 

 

 

 

 

Pályázatok

"Természeti értékeink  a művészetekben" NTP-KKI-B-15-0039 sorszámú projekt.

Beszámoló

NTP-KKI-B-15-0039 azonosító számú

„Természeti értékeink a művészetekben” című projekt

Elnyert támogatás: 1.500 000 Ft

Kedvezményezett:

Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola Gregus Máté Tagintézménye

6821 Székkutas, József A.u.1.

Megvalósítás időszaka: 2015.11.01-től 2016.06.22-ig

A program rövid ismertetése:

60 órás tanórán kívüli, a fiatalok érdeklődési területeire épülő, új kezdeményezésű, komplex tehetségazonosító, tehetséggondozó programot valósítottunk meg. A tehetségazonosítás után egy 15 fős csoportnak szerveztünk a térbeli-vizuális és természeti területen műhelyfoglalkozásokat, melynek témája a természeti örökségünk megjelenítési formái a művészetekben, a létrejövő alkotásokból kiállítást szerveztünk. A program részét képezte egy háromnapos bentlakásos tábor Mártélyon festőművész bevonásával és egynapos látogatás Debrecenbe két múzeumba és a Hortobágyi Nemzeti Parkba.

Megvalósult szakmai tevékenységek

A pedagógusok véleményét figyelembe véve 20 főt választottunk ki, a tehetségazonosítását 2 pszichológus végezte pszichológiai felmérések alapján. A tehetségígéretek közül 15 fős csoportot alakítottunk ki. A műhelyfoglalkozásokra 2015.12.08-tól 2016.06.14-ig került sor. A foglalkozásokon a gyerekek olyan eszközökkel ismerkedtek meg és technikákat sajátítottak el, amelyre a tantárgyi keretek nem adtak lehetőséget. Az alkotások egy része realista tanulmányrajz, míg másik része kreativitást és fantáziát igénylő feladat volt. A közös minden munkában, a természet, mint alaptéma. A programot 4 természetjáró túra tette még színesebbé, a gyerekek a fotózás rejtelmeivel ismerkedve, a természet évszakonkénti változásait örökítették meg. 2016. 05. 21-én 1napos látogatást tettünk Debrecenbe a Déri Múzeumba és a Holló László Emlékházba. A Hortobágyi Nemzeti Parkban tanulóink a természetjáró túrán a gyakorlatban is alkalmazhatták természetfotózás alapjait. 2016.06.14-én záró kiállítást rendeztünk a gyerekek alkotásaiból a Művelődési Házban, melyen egy hobbifotós is részt

vett.3 napos művészeti tábort szerveztünk Mártélyra 2016.06.20-tól 22-ig,ahol a kisplasztikai foglalkozások mellett egy festőművész bevonásával a festészettel is megismerkedtek a tanulók, és változatos szabadidős tevékenységek színesítették a programot. Iskolánk igazgatóhelyettese, tehetségsegítő szakemberként tanácsaival segítette a program sikeres megvalósítását.

A program megvalósításáról a nyilvános megjelenések az iskolai honlapon , a Kutasi Hírek helyi községi újságban , szórólapokon és a promenad.hu oldalon folyamatosan biztosították a helyi közösség tájékoztatását.

Célok megvalósulása

A program megvalósításával természeti és térbeli-vizuális területen sikerült még több lehetőséget biztosítani tanulóink tehetségének kibontakoztatására, egyéni képességeik további fejlesztésére. A természet és a művészetek iránti fogékonyságuk mellett tanulóink egyéni képességeiknek megfelelően, önmagukhoz képest fejlődtek, a gyermekek fantáziáját megmozgatva, kreativitásukra hagyatkozva képesek az önálló alkotásra.

A tanulók megtapasztalhatták, miként fejezhetik ki önmagukat a képzőművészetekben a különböző ábrázolási módok által(tanulmányrajzok,plein-air festészet, grafika), lehetőséget kapva saját tehetségük kibontakoztatására. Az alaptéma feldolgozásával megvalósítottuk a tantárgyak közötti, illetve a természettudományok és a művészetek közötti integrációt, hiszen a téma feldolgozása közben a gyerekek természetes módon ismerték meg környezetük természeti adottságait, az élővilág jellegzetességeit, de a modern technikai, informatikai eszközök felhasználásával kitekintést is nyertek a nagyvilágra.

A program eredményeként a gyerekek lehetőséget kaptak arra, hogy alaposabban elmélyüljenek a természeti környezetünk, természeti kincseink témakörben, amely által értékrendjük gazdagodott. Az iskolai kereteket átlépve, természetjáró órákat szerveztünk, miközben a fotózás alapjaival megismerkedve - az egyéni érdeklődésre alapozva- egyéni látásmódjuk kifejezésére is lehetőséget kaptak tanulóink. A természet közeli élmények erősítették bennük a környezettudatos magatartást.

A választható tevékenységek további esztétikai élményekkel gazdagították a gyerekeket. A képzőművészetben új ábrázolási módokat, technikákat próbálhattak ki és a fényképezés alapjait is elsajátították. Esztétikai érzékük fejlődött. A társas együttdolgozás a közös élmények mellett a társas kapcsolatokat is erősítette,szociális kompetenciájuk fejlődött.

Tapasztalatok

Az 1 napos látogatás Debrecenbe 2 múzeumba esztétikai élményekkel gazdagította tanulóinkat, a rácsodálkozás esztétikai érzékükre is hatással volt. A Hortobágyi Nemzeti Parkban a táj szépsége felejthetetlen élményekkel gazdagította a gyerekeket, a túrán a gyakorlatban is alkalmazni tudták a természetfotózás alapjait,mely önbizalmukat növelte, az élményszerű megtapasztalások hozzásegítették a tanulókat az önkifejezés egyre differenciáltabb formáira.

A projekt során a tanulók által egyéni és csoportmunkában készült alkotásokból záró- kiállítást szerveztünk a Művelődési Házban 2016.06.14-én,melyre meghívást kaptak a szülők, kollégák, ill. iskolánk egykori tanítványa,aki hobbi természetfotós. A természeti és térbeli-vizuális területen alkalmazott technikák révén tanulmányrajzok, grafikák, vászonfestmények,kisplasztikák,természetfotók képezték a kiállítás anyagát és a műhelyfoglalkozásokon folyó munkát megörökítő fotódokumentáció. A projektet

bemutató prezentáció után az egyik bevont pedagógus összegezte tapasztalatait a programról, a szebbnél szebb alkotások megmutatták, milyen fejlődésen mentek át a gyerekek, tehetségük kibontakozott. A meghívottak elismeréssel szóltak a látottakról,a természetfotós is dicsérő szavakkal illette a kiállítást. A program vendéglátással zárult, apró süteménnyel, üdítővel,ásványvízzel, kávéval kínáltuk a jelenlévőket.

A 3 napos bentlakásos táborban Mártélyon 2016.06.20-tól 22-ig, festői környezetben a gyerekek kreativitása még jobban kibontakozhatott a motiváltság és az örömteli alkotás fenntartása mellett.

A kisplasztikai foglalkozásokat vezető tanárnő mellett egy festőművészt is bevontunk külső szakemberként,aki az olajfestészettel ismertette meg a gyerekeket. A természet közeli élmények további ösztönzést adtak az egyéni kifejezésmódra a fotózás területén is. A szabadidős programok közösségformáló erővel bírtak, személyiségüket formálta

 Szórólap

Tájékoztatás