Levelezés

Névnap

2024. április 24., szerda, György

Bejelentkezés

Mobil Alkalmazás

 

 

 

 

 

Iskolatörténet

A Székkutasi Gregus Máté Általános Iskola elődei a XX. század legelején kezdték meg a működésüket, véletlen egybeesés folytán éppen akkor, amikor a pusztai települést Vásárhelykutasnak nevezték el.
Hódmezővásárhely Törvényhatósági Közgyűlése úgy állapította meg az új iskolai körzeteket, hogy legalább 3-5 km-en belül elérhető legyen egy-egy külterületi iskola az akkor még népes tanyavilág gyermekei számára. Ezen az alapon szerveződött meg a tanítás Csicsatér, Öthalom, Pusztafeketehalom, Szőkehalom, Csajág, Hatablak, Kispuszta valamint Kakasszék iskoláiban, ahol a tantermek számának megfelelően egy vagy két tanító helyezkedett el.
A két világháború között, a falu fejlődésével, népességének növekedésével párhuzamosan még 4 belterületi iskolai telephely létesült, melyeket a helybeliek Központi, István, Sütő- és Fehér iskola névvel illettek.

Az 1950. január 1-én önállósodó Székkutas erősen széttagolt oktatási szerkezetet kapott örökségül, amelyben kül- és belterületen 12 telephelyen összesen 19 tanteremben szerveződött meg az oktatás.
A szülők már abban a korban is előszeretettel kerülgették a lakóhely szerinti körzethatárokat, mert a belterületi oktatást felszereltségére fogva színvonalasabbnak tartották. Így történhetett meg, hogy egy időben pl. Kakasszékről 20 diák járt be vonaton a falu iskoláiba.
Az 1960-as évekre esett az iskoláskorúak demográfiai csúcsa, amikor 550-600 gyerek tanult Székkutas 12 iskolaépületében, és ez az adat mai szemmel nézve mindenképpen irigylésre méltó.
Az 1970-es évek közepén fejezték be működésüket a híres tanyai iskolák, amikor törvény született a szakrendszerű oktatás bevezetéséről és az oktatási intézmények központosításáról. Szerintem kevesen látták át akkor, hogy ezek az iskolák évtizedeken keresztül milyen múlhatatlan érdemeket szereztek az alföldi népesség, elsősorban a tanyán élő emberek műveltségének megalapozásában.
1980-ban adták át a nyolc tantermes Új iskolát és ezzel megszűnt a belterületi 2-3 tantermes iskolaépületek túlzsúfoltsága. A modern bútorokkal, oktatási eszközökkel, könyvtárral és gyakorlókerttel ellátott, szaktantermi rendszerben kialakított létesítményre méltán lehetett büszke a falu. Az akkori vezetők között nagy vita alakult ki a tornaterem helyét illetően, amely végül nem az iskola mellett, hanem a község központjában sporttelepen épült fel. Oktatási és sportlétesítmények terén, ezekkel a beruházásokkal Székkutas legalább 10 évvel megelőzte a hasonló lélekszámú Csongrád megyei településeket.
Az iskola épületeinek telephelyi megosztottsága viszont továbbra is megmaradt, mivel évfolyamonként párhuzamos osztályok indultak, akkor még 18-20 fővel, és az Új iskolában, a szaktantermi berendezkedés következtében a felső tagozatos tanulócsoportok befogadására volt elegendő terem.
1996-tól, két tanéven keresztül, az utolsó demográfiailag kedvezető időszakban még a Művelődési Házban is ki kellett alakítani három tantermet.
A Községi Önkormányzat költségvetését folyamatosan és jelentősen megterhelte, hogy 5-6 különböző állagú és nagyságú iskolaépület után kellett fizetni az energiafelhasználás egyre emelkedő kiadásait. Nem csoda tehát, hogy a rendszerváltozást követő két évtizedben önerőből csak a legszükségesebb állagmegóvó munkálatokat lehetett finanszírozni.
A 90-es évek közepén, egy szűkös költségvetésű esztendő tervezésekor, amikor a bevételi oldalon először keletkezett hiány, ég a Művelődési Ház léte is veszélybe került. Utólag örülni lehet annak, hogy az akkori képviselőtestület nem kótyavetyélte el az impozáns épületet, és heves vitákat követően úgy döntött, hogy továbbra is fenntartja a falu egyetlen közösségi színteréül szolgáló létesítményt.
Az intézmények fenntartása, működtetése ma is komoly áldozatvállalást, többletkiadást jelent a Községi Önkormányzat számára, amit intézményvezetőként a kollégáim nevében is köszönök.
Az utóbbi években megjelent európai uniós operatív programokhoz kapcsolódó sikeres pályázati tevékenységünk létesítményi és tartalmi szinten szerencsére új fejlődési pályára helyezte az iskolánkat.
2006 óta viseli az intézmény a településalapító nagy előd, Gregus Máté nevét, akinek a szellemi örökségét megtisztelő és felelősségteljes feladat méltóképpen közvetíteni a kései utódok között.
2011 – 12-es tanévben a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Klauzál Gábor Általános Iskola és Óvoda tagintézménye lettünk.