Levelezés

Névnap

2024. április 24., szerda, György

Bejelentkezés

Mobil Alkalmazás

 

 

 

 

 

Tisztelt Látogató!

Szeretettel köszöntjük Önt a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ Hódmezővásárhelyi
Klauzál Gábor Általános Iskola Gregus Máté Tagintézmény oldalán. Reméljük, hogy
folyamatosan bővülő lapjainkon megtalálja a keresett információt!

Cím: 6821 Székkutas, József Attila utca 1.
Tagintézmény-vezető: Patyi Éva
Telefon: +36-62/593-070
Fax: +36-62/593-070
Email: htktgregusmate@gmail.com
OM azonosító: 200 957

Ovi-suliváltó nap

Szeretettel fogadtuk az első osztályos gyerekeket és szüleiket augusztus 29-én az ovi-suliváltó napon!

Hamarosan kezdődik a suli

Fájó szívvel búcsúzunk Tembel Tibor kollégánktól

   
 „Hallgasd, emléked mit beszél. Fordulj a múlt csodáihoz.” ( Kosztolányi Dezső )
Fájó szívvel búcsúzunk Tembel Tibor kollégánktól, iskolánk címzetes igazgatójától, aki négy hódmezővásárhelyi évet leszámítva 37 éven át végezte oktató-nevelő munkáját intézményünkben.
1982-ben pályakezdő tanítóként került a Székkutasi Általános Iskolába. Megnyerő, színes egyéniségével az iskola elismert tanító bácsija lett. Már az első évben bekapcsolódott a község közösségi életébe. A serdülőlabdarúgók edzője is volt, és az akkori pezsgő sportéletben töltötte a szabad idejét, szinte második otthona volt a sportkör. Az ifjúsági csoport programjaiban is szívesen részt vett, a játékos vetélkedőkön és a kirándulásokon is csatlakozott a fiatalokhoz.
Sokat köszönhetett egykori igazgatójának, Őze Sándornak, aki folyamatosan támogatta továbbtanulási szándékait. A szakmai megújulást mindig is lételemének tekintette, így 1985-ben a Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán történelem szakos általános iskolai tanár képesítést szerzett. Személyiségéből adódóan humorosan, a gyermekek kíváncsiságát felkeltve, érdeklődésüket fenntartva vezette be őket a történelem rejtelmeibe.
1987-től 1991-ig Hódmezővásárhelyen tanított, és a városi úttörőszövetség elnökeként is figyelemmel kísérte, segítette a székkutasi iskola életét. Közben folyamatosan képezte magát, 1989-ben filozófia szakos, majd 1993-ban történelem szakos középiskolai tanári képesítést szerzett.
A tantestület megkeresését elfogadva 1991-ben tért vissza Székkutasra.1991 és 2011 között Székkutas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete négy alkalommal bízta meg az iskola vezetői feladatainak ellátásával. 1995-től már az Általános Művelődési Központ igazgatójaként az óvoda és a művelődési ház is az igazgatása alá tartozott. A közoktatás változásaihoz folyamatosan alkalmazkodva, kiváló szakmai és vezetői készséggel szervezte meg a nevelő-oktató munkát, látta el intézményvezetői feladatait, biztosította az intézmény zavartalan működéséhez a feltételeket. Az iskolavezetés területén a további szakmai fejlődés lehetőségét keresve 1999-ben pedagógus szakvizsgát szerzett közoktatás vezetői szakon.
Intézményvezetői feladatai mellett Székkutas önkormányzati képviselőjeként 1994-től négy cikluson át, jó diplomáciai érzékkel azért fáradozott, hogy az oktató-nevelő munka céljait egyensúlyba hozza a fenntartó önkormányzat elvárásaival. Kezdeményezésére iskolánkban a mindennapos testnevelés már a 2007/2008-as tanévtől bevezetésre került, s vitathatatlan érdemeket szerzett az iskolai sport támogatásában is.
Innovatív vezetőként tevékeny szerepet vállalt az iskola infrastruktúráját és az oktatás tartalmi megújítását célzó uniós pályázatok megírásában és szakmai megvalósításában, jó gyakorlatok kidolgozásában.
Kiemelten fontosnak tartotta a szakmai tudást és fejlődést, a hozzá vezető utat, lehetőséget mindenkinek biztosította. A tantestület tagjai további diplomákat és szakképesítéseket szerezhettek a támogatásával. Patronálta, ösztönözte az innovációt, kreatív gondolkodást, és az újszerű ötleteket. A tantestületen belül bizalomteljes munkahelyi légkör megteremtésén fáradozott, ahol a pedagógusok együttműködőek, egymás segítségére vannak, és szakmai törekvéseiket szabadon megvalósíthatják.
Pályafutása során folyamatosan törekedett a szakmai megújulásra, önképzéssel és továbbképzéseken való részvétellel igyekezett lépést tartani a változó, megújuló oktatási módszerekkel, hatékony tanulási eljárásokkal. Kiemelkedő szakmai tudását, tájékozottságát és felkészültségét kollégái tisztelték.
Tembel Tibor 20 éven át irányította iskolánkat igazgatóként, majd 2 éven át tagintézmény-vezetőként. 2014-ben - a magasabb vezetői pozícióban eltöltött 22 évének elismeréseként- címzetes igazgató címben részesült.
Szívügyének tekintette a tanulók környezettudatosságra nevelését. Pedagógiai munkájában fontos szerepet játszott a történelem és a természet iránti szeretete. Évtizedeken át szervezett, vezetett természetjáró túrákat, kirándulásokat és táborokat az ország különböző tájaira, hazánk természeti és történelmi nevezetességeinek megismerésére. Igen emlékezetesek maradtak az Őrségbe vagy a Bükkbe szervezett kalandos táborok, éjszakai túrák, felejthetetlen élményeket nyújtva a tanulók és a kollégák számára egyaránt.
Nagyszerű szervezői készségének köszönhetően színes közösségi programokkal, helyi és kistérségi vetélkedőkkel tette változatossá az iskola hétköznapjait, segítette a szabadidő hasznos eltöltését. Fontosnak tartotta a hagyományok ápolását, és tanítványait is erre nevelte. A Gregus Máté vetélkedő vagy a Föld napi vetélkedő megszervezése szorosan összeforrt a nevével.
Székkutas község közéletének alakításában is tevékenyen részt vállalt. Kiváló kommunikációs készséggel rendelkezett, sokszor kapott felkérést ünnepi beszédek megtartására, ünnepségeken való közreműködésre.
Megtiszteltetésnek tekintette, hogy 2016-tól pedagógusi munkaköre osztályfőnöki feladatok ellátásával is bővült. Osztályfőnökként mindig tanítványai érdekeit tartotta szem előtt, a humánum és a bizalom közvetítésére törekedett. A Határtalanul pályázat keretében megvalósult erdélyi kirándulás közös élményei is az osztályközösség erősítését szolgálták.
Intézményünkben eltöltött 37 év alatt generációkat nevelt fel. A gyermekek oktatása, nevelése érdekében mindig a legjobb tudását nyújtva, példaértékű, kiváló szakmai felkészültséggel végezte pedagógusi munkáját.
Mostantól már az égi katedrán ....
Emlékét tisztelettel megőrizzük!
Iskolánk pedagógusai és tanulói nevében őszinte részvéttel
Patyi Éva
tagintézmény-vezető
„Fáj a búcsú, ha a történet nincs befejezve, és a könyvet bezárták."

Szeretettel köszöntöttük Szabó János tanár urat nyugdíjba vonulása alkalmából

A tanévzáró ünnepségünkön szeretettel köszöntöttük Szabó János tanár urat nyugdíjba vonulása alkalmából, aki kimagasló pedagógiai tevékenységének elismeréséül Pedagógus Szolgálati Emlékéremben részesült, melynek átadására Hódmezővásárhelyen a tankerület által szervezett pedagógus napi ünnepségen került sor 2023. június 22-én délelőtt. Köszönjük az együtt töltött éveket! Kívánunk Neki családja és unokái körében eltöltött boldog, élményteli nyugdíjas éveket!

Tanévzáró ünnepség

2023. június 22-én került sor a tanévzáró ünnepségre, az elismerő oklevelek és a jutalomkönyvek átadására és a bizonyítványok kiosztására. Külön dicséret illeti azokat a tanulókat, akik kitűnő vagy jeles tanulmányi eredményt értek el.
Kitűnő tanulók
1.osztály: Bajnóci Kiara, Földházi Alíz, Molnár Tamás, Varjú Lilla
2.osztály: Domján Leila, Gyöngyösi Luca, Sipka Ákos, Tóth Barbara, Vizi
Roland Zoltán
3.osztály: Pádár Adél Ágnes, Pádár Alíz Anna
4.osztály: Fazekas Maja, Lászlai Mór
5.osztály: Berta Balázs
6.osztály: Pádár Balázs
8.osztály: Fehér Hanna
Jeles tanulók
1.osztály: Juhász Csanád Sándor, Rostás Balázs
2. osztály: Krumesz Henrik, Posztós Szonja
3. osztály: Fabó Anna. Kaszás Mátyás, Kruzslicz Dóra, Lászlai Szófia Anna
4.osztály: Benedek Szabolcs, Fodor Lejla, Héja Richárd, Lászlai Nóra, Nagy
Alexandra, Sipka Amira
5. osztály:Domján Ferenc, Forrai Sándor
7.osztály: Lászlai Flóra Beáta, Sápi-Nagy Petra
8.osztály: Gyöngyösi Ádám, Szántó Noel

Ballagás

"Életed útját magad választod.
Válassz hát úgy,ha egyszer elindulsz, nincs már visszaút!" /KodályZoltán/
Kedves Ballagó Diákok!
Kívánjuk, hogy azon az úton, melyen most elindultok, érjetek célba.
Legyetek sikeres, boldog és elégedett emberek!

Ballagási ünnepség

2023. június 17.
Ballagási ünnepség

Nemzeti összetartozás napja

A nemzeti összetartozás napja – a 2010. évi XLV. törvénybe foglalt hivatalos nevén: Nemzeti Összetartozás Napja – az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező, június 4-ére eső nemzeti emléknap.
A nyolcadikos és harmadikos tanulók prózával és verssel készültek, majd közös énekléssel zárult kis ünnepségünk.

Bendegúz Akadémia Tudásbajnokság országos döntője

A Bendegúz Akadémia Tudásbajnokság Szegeden megrendezett országos döntőjében Kaszás Mátyás 3.osztályos tanuló környezetismeret tantárgyból V.helyezést ért el.
Gratulálunk neki és Prágainé Szabó Terézia felkészítő pedagógusnak!

Gyermeknapi meglepetés

A Fejes Dog Sport kutyabemutatója - gyermeknapi meglepetés

Oldalak