Levelezés

Névnap

2019. augusztus 22., csütörtök, Menyhért, Mirjam

Bejelentkezés

Mobil Alkalmazás

 

 

 

 

 

Városi történelem verseny eredményhirdetése - 2019.04.25.

2019.04.25-én került sor a városi történelem szaktárgyi verseny eredményhirdetésére Hódmezővásárhelyen az Emlékpontban. Iskolánkból Gugcsó Mirtill 6.osztályos tanuló az előkelő I. helyen végzett. Gratulálunk Neki és felkészítő tanárának Patyi Évának!

A kép teljes megjelenéséhez kattintson az ikonra! 

A Brémai muzsikusok zenés mesejáték

A Brémai muzsikusok zenés mesejátékot tekinthettük meg az EFOP 3.9.2.-16-2017-00028 sorszámú önkormányzati projektnek köszönhetően. 

Aktualitás

Tanévnyitó ünnepség

2017. szeptember 1-jén (péntek) 8 órától az iskolában

 

Tankönyvosztás

2017. augusztus 31-én (csütörtök) 8-16 óra között 

 

Beszámoló az NTP-KKI-16-0299 azonosító sorszámú "Nyelvművelők határok nélkül" projekt megvalósításáról

Beszámoló

 

NTP-KKI-15-0299 azonosító számú

 

„Nyelvművelők határok nélkül” című projekt

 

 

 

 

 

Elnyert támogatás: 1.100 000 Ft

 

Kedvezményezett:

 

Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola Gregus Máté Tagintézménye 6821 Székkutas, József A.u.1.

 

Megvalósítás időszaka: 2017.01.02-től 2017.06.22-ig

 

Bevontak köre: 15 fő 5-8.osztályos tanuló

Bevont pedagógusok:Kardos Nóra, Kovács Lászlóné,Patyi Éva

 

A program rövid ismertetése:

 

60 órás tanórán kívüli, a fiatalok érdeklődési területeire épülő, új kezdeményezésű, „Nyelvművelők határok nélkül” című komplex tehetségazonosító, tehetséggondozó programot valósítottunk meg,

 

melyből 10 órát a tehetségazonosítás fedett le,

50 órában pedig műhelyfoglalkozásokat szerveztünk

nyelvészeti és interperszonális területen a

bevont 15 fős csoportnak. Téma a

nyelv mint

kifejezőeszköz,a  magyar,  az   angol  és   a

német  nyelv  összehasonlítása,  képi,

dramatikus

 


megjelentetése, háromnyelvű képes szótárfüzet kiadása. Záró foglalkozásként kiállítást, interaktív előadást szerveztünk. A program részét képezte egy háromnapos bentlakásos tábor Bonyhádon tehetséggondozó szakember bevonásával és egynapos látogatás a szeged Grimm Idegen Nyelvi Könyvkiadóba és a Somogyi Könyvtárba.

 

Megvalósult szakmai tevékenységek

 

A pedagógusok véleményét figyelembe véve választottuk ki a részt vevő tehetségígéreteket,a tehetségazonosítást,a RAVEN-teszttel 2 pszichológus erősítette meg(10óra).A 15 fős csoportnak az 50 óra műhelyfoglalkozásra 2017.01.06-tól 2017.06.19-ig került sor, 30 óra magyar nyelvészeti és interperszonális,10-10 foglalkozás pedig angol és német nyelvészeti területen. A 3 megvalósító pedagógus mellett egy tehetséggondozó szakember is tartott 6 foglalkozást. A téma a nyelv volt mint kifejezőeszköz,a magyar,az angol és a német nyelv összehasonlítása,képi,dramatikus megjelentetése. Fontos szerepet kapott a helyes hangképzés, a kifejező és szép magyar beszéd, a dramatikus játékokban a mozgáskoordináció javítása,majd a szókincsbővítés vált hangsúlyossá. A szólások és közmondások segítségével új kifejezésmódokat tanulhattak angol és német nyelven is.


Produktumként elkészült az angol-német-magyar nyelvű, rajzokkal illusztrált képes szótárfüzet.2017.06-19-én, a záró foglalkozáson a művelődési házban került sor a nyelvi humort bemutató előadásra, a szótárfüzet és kiállítás bemutatására. Választható tevékenységként 1napos látogatást tettünk 2017.04.13-án Szegedre a Grimm Idegen Nyelvű Könyves Boltba és a Somogyi Könyvtárba.3napos tehetséggondozó szaktábort 2017.06-20-22. között Bonyhádon szerveztük meg,ahol külsős tehetséggondozó szakember által tartott foglalkozások és drámafoglalkozások mellett szabadidős tevékenységek is színesítették a programot.

 

Iskolánk igazgatóhelyettese, tehetségsegítő szakemberként tanácsaival segítette a program sikeres megvalósítását.

 

A program megvalósításáról a nyilvános megjelenések az iskolai honlapon , a Kutasi Hírek helyi községi újságban , szórólapon és a promenad.hu oldalon folyamatosan biztosították a helyi közösség tájékoztatását.

 

 

Célok megvalósulása

 

A program megvalósításával nyelvészeti és interperszonális területen sikerült még több lehetőséget biztosítani tanulóink tehetségének kibontakoztatására, egyéni képességeiknek megfelelően, önmagukhoz képest idegen nyelvi és kommunikációs kompetenciájuk fejlődött.

 

A tanulók megtapasztalhatták, hogy az idegen nyelvek elsajátítása mellett felelősek az anyanyelv védelméért is, a nyelvi formák, a tájnyelv megőrzéséért.

 

A 3 nyelv rendszerét összevetve a különböző nyelvi formák és kifejezőeszközök színes tárházával ismerkedtek meg a tanulók, a felfedeztető módszer és az élményszerű ismeretszerzés –és elsajátítás folyamatában képesek voltak felismerni a nyelvek hasonlóságát és különbözőségét. Az ismereteik bővültek a szólások és közmondások területén, a kutatómunka révén angol és német nyelvű szólások gyűjtésével digitális kompetenciájuk is fejlődött az IKT-eszközök használatával. A tanulók fantáziáját megmozgatva, kreativitásukra hagyatkozva képesek voltak az önálló alkotásra, a 3nyelvű képes szótárfüzet összeállítására, a közösen szerkesztett műsor interaktív előadására, melyek mint produktumok a záró foglalkozáson kerültek bemutatásra. A játékos nyelvészeti feladatok által a korábbi ismeretek felidézése mellett új ismeretekre tettek szert, melyet- a tanulók visszajelzései alapján- a felvételi írásbeli és az anyanyelvi versenyeken is sikeresen kamatoztattak. Önálló és kooperatív tanulási technikákat alkalmazva egyéni és csoportos munkákban dolgozva a szóbeli és írásbeli kifejezőkészségük mellett a szociális és vállalkozói kompetenciájuk is fejlődött; jól tudott együttműködni a különböző korosztály, hisz a csoport tagja 5-8. osztályos tanulók vegyesen voltak. A drámapedagógiát alkalmazva a játszva tanulás valósult meg, reális önismeret és társismeret segítségével pedig a személyiségük és társas kompetenciájuk is fejlődött. A csoport tudásáról, felkészültségéről, vállalkozói szelleméről elismerően szóltak a tehetségmenedzserek, akikkel a csoport hatékonyan együttműködött.

 

Tapasztalatok

 

Az 1napos kirándulást Szegedre a Somogyi Könyvtárba szerveztük,ahol a tanulók megismerték a beiratkozás, a kölcsönzés lehetőségeit, lépéseit, s ezzel is segítve a középiskolai tanulmányaikat., másrészt a kutatómunka elengedhetetlen feltételét, hogy a tanulók a megfelelő forrásanyagot ki tudják választani. A könyvtárpedagógussal bejárták a Könyvtár egész épületét, könyvritkaságokat is láthattak, majd a szép-és szakirodalmi résszel ismerkedtek meg, ahol önállóan is felfedezhették a könyvek birodalmát. Az olvasóvá nevelést is segítette ez a program, és jó volt látni, hogy szívesen időznek a könyvek között. Délután a gyerekek nagy örömére, többek kedvenc írónője dedikálta a


műveit. A Grimm Idegen Nyelvű Kiadó üzletében az idegen nyelvű (angol, német) nyelvkönyvek között búvárkodhattak; szótárak, nyelvkönyvek segítségével interaktív óra keretében játékos formában tanulták az információgyűjtést. Hasznos tapasztalatokat gyűjtöttek a háromnyelvű képes szótárfüzet elkészítéséhez.

 

 

A 3 napos tehetségtábort Bonyhádra a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumba,egy tehetségközpontba szerveztük a motiváció fenntartására is. A tanulók megismerték Lotz János nyelvészprofesszor munkásságát, egy másik régió szokásait, hagyományait. Egy külső tehetséggondozó szakember előadását követően jegyzeteltek (alkalmazták az eddig tanult technikákat), majd tudásukról is számot adtak; az önálló munkájukat a tábor végén értékeltük is. A bikali Élménybirtokon több foglalkozáson vettek részt, majd kiscsoportokban az együttműködés és az egymás véleményének tiszteletben tartása mellett oldották meg a feladatukat. A színházi előadást követően a drámaórán a szóbeli kifejezőkészségük, kreativitásuk vizsgázott jelesre, s az év során tanult verbális és nonverbális jelrendszert alkalmazva bátran és vállalkozó szellemben voltak partnerei a drámapedagógusoknak. A városnézések (Szekszárd, Bonyhád) továbbiélményekkel gazdagították a gyerekeket, a szabadidős programok közösségformáló erővel bírtak.


Budapesti kirándulás 2017.06.27.

2017.06.27-én egynapos jutalom kiránduláson jártak a gyerekek Budapesten. 

Tájékoztatás az NTP-KKI-16-0299 azonosító számú “Nyelvművelők határok nélkül”című projekt megvalósításáról

Tanévzáró ünnepség 2017. június 23.

2017. június 23-án megtartottuk iskolánk tanévzáró ünnepségét.

NTP - Nyelvművelők határok nélkül - tehetséggondozó tábor

Az NTP-KKI-16-0299 azonosító számú "Nyelvművelők határok nélkül" című pályázat keretében háromnapos tehetséggondozó táborban jártak a gyerekek Bonyhád, Bikal és Szekszárd városában.

 

NTP - Nyelvművelők határok nélkül - zárórendezvény

Az NTP-KKI-16-0299 azonosító számú "Nyelvművelők határok nélkül" című pályázat zárórendezvénye.

Meghívó

Szeretettel várunk Mindenkit!

Oldalak